Biện pháp “Tích hợp một số trò chơi nhỏ giúp học sinh lớp Một ghi nhớ...

Biện pháp “Tích hợp một số trò chơi nhỏ giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ...

100,000đ

Biện pháp: “Vận dụng một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát...

Biện pháp “Vận dụng một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát triển phẩm...

100,000đ

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc...

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp...

100,000đ

Biện pháp “Thiết kế trò chơi tương tác trong bài dạy Powepoint để dạy...

Biện pháp “Thiết kế trò chơi tương tác trong bài dạy Powepoint để dạy học theo...

100,000đ

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 phát âm đúng cho học sinh lớp 1...

Biện pháp: "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 phát âm đúng cho học sinh lớp 1...

100,000đ

Biện pháp “Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện...

Biện pháp “Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục...

100,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 43

Số lượng thành viên: 13,869