Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định...

Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định hướng...

100,000đ

Biện pháp duy trì thái độ học tập của học sinh lớp 1

Biện pháp duy trì thái độ học tập của học sinh lớp 1. Bản Word có độ dài 8...

100,000đ

Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua công tác chủ nhiệm...

Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp. Bản...

100,000đ

Một số biện pháp rèn nề nếp cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm...

Một số biện pháp rèn nề nếp cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp. Bản...

100,000đ

Biện pháp nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua công tác...

Biện pháp nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh thông qua công tác chủ...

100,000đ

Một số biện pháp lồng ghép kể chuyện cổ tích để giúp học sinh lớp một...

Một số biện pháp lồng ghép kể chuyện cổ tích để giúp học sinh lớp một tự giác...

100,000đ

Biện pháp nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 3 qua công tác...

Biện pháp nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 3 qua công tác chủ...

100,000đ

Nâng cao tinh thần chăm chỉ học tập cho học sinh qua công tác chủ...

Nâng cao tinh thần chăm chỉ học tập cho học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp. Bản...

100,000đ

Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục...

Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục mới thuộc...

100,000đ

Một số biện pháp xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn cho các...

Một số biện pháp xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn cho các em lớp 1...

100,000đ

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông...

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông qua môn...

100,000đ

Biện pháp: "Tích hợp trò chơi giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ...

Tích hợp trò chơi giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ trong tiết ôn tập...

100,000đ

Biện pháp “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một trong môn Tiếng việt,...

Biện pháp “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một trong môn Tiếng việt, bộ sách...

100,000đ

Biện pháp “Lồng ghép một số trò chơi trong môn Toán nhằm phát triển...

Biện pháp “Lồng ghép một số trò chơi trong môn Toán nhằm phát triển phẩm chất...

100,000đ

Biện pháp “Tích hợp một số trò chơi nhỏ giúp học sinh lớp Một ghi nhớ...

Biện pháp “Tích hợp một số trò chơi nhỏ giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ...

100,000đ

Biện pháp: “Vận dụng một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát...

Biện pháp “Vận dụng một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát triển phẩm...

100,000đ

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc...

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp...

100,000đ

Biện pháp “Thiết kế trò chơi tương tác trong bài dạy Powepoint để dạy...

Biện pháp “Thiết kế trò chơi tương tác trong bài dạy Powepoint để dạy học theo...

100,000đ

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 phát âm đúng cho học sinh lớp 1...

Biện pháp: "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 phát âm đúng cho học sinh lớp 1...

100,000đ

Biện pháp “Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện...

Biện pháp “Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục...

100,000đ

Hướng dẫn tải bài giảng trên website

Hướng dẫn tải bài giảng trên website. Nếu thầy cô gặp khó khăn trong lúc tải tài...

Miễn phí

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 57

Số lượng thành viên: 6,059