Xây dựng nền nếp học tập trong công tác chủ nhiệm ở lớp 3

Đây là biện pháp giáo dục "Xây dựng nền nếp học tập trong công tác chủ nhiệm ở...

100,000đ

Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc đúng- đọc diễn cảm cho...

Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc đúng- đọc diễn cảm cho học sinh...

Miễn phí

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm để nâng cao năng lực cho...

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm để nâng cao năng lực cho học sinh ở...

Miễn phí

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh...

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh có ý thức...

Miễn phí

Biện pháp duy trì thái độ tập trung cho học sinh lớp 2 qua các buổi...

Biện pháp duy trì thái độ tập trung cho học sinh lớp 2 qua các buổi học trực...

100,000đ

Những giải pháp cơ bản nhằm hình thành và phát triển chất nhân ái cho...

Những giải pháp cơ bản nhằm hình thành và phát triển chất nhân ái cho học sinh...

100,000đ

Một số biện pháp phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh lớp 1 trong...

Một số biện pháp phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh lớp 1 trong công tác...

100,000đ

Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 qua một...

Giáo dục kiến thức liên môn trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 qua một số trò...

100,000đ

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 phát huy tính tích cực, tự giác...

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 phát huy tính tích cực, tự giác trong học...

100,000đ

Biện pháp duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán...

Biện pháp duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực...

100,000đ

Vận dụng linh hoạt một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát...

Vận dụng linh hoạt một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát triển phẩm...

100,000đ

Phát huy tinh thần tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Tiếng...

Phát huy tinh thần tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Tiếng Việt trực...

100,000đ

Duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực...

Duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực tuyến ở lớp 1....

100,000đ

Tăng cường kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số trò chơi ứng dụng...

Tăng cường kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số trò chơi ứng dụng sau bài...

100,000đ

Duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực...

Duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực tuyến ở lớp 1....

100,000đ

Tăng cường kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số trò chơi ứng dụng...

Tăng cường kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số trò chơi ứng dụng sau bài...

100,000đ

Đổi mới xây dựng mô hình lớp học tự chủ cho học sinh lớp 5 trong công...

Đổi mới xây dựng mô hình lớp học tự chủ cho học sinh lớp 5 trong công tác chủ...

100,000đ

Biện pháp phát huy phẩm chất “Đoàn kết, yêu thương” cho học sinh lớp 5...

Biện pháp phát huy phẩm chất “Đoàn kết, yêu thương” cho học sinh lớp 5 trong...

100,000đ

Một số biện pháp phát huy phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh...

Một số biện pháp phát huy phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh lớp 5 qua...

100,000đ

Một số giải pháp nâng cao phẩm chất “Đoàn kết, yêu thương” cho học...

Một số giải pháp nâng cao phẩm chất “Đoàn kết, yêu thương” cho học sinh lớp 5...

100,000đ

Nâng cao phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh lớp 5 qua công tác...

Nâng cao phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh lớp 5 qua công tác chủ...

100,000đ

Đổi mới xây dựng mô hình lớp học tự chủ cho học sinh lớp 4 trong công...

Đổi mới xây dựng mô hình lớp học tự chủ cho học sinh lớp 4 trong công tác chủ...

100,000đ

Biện pháp phát huy phẩm chất “Đoàn kết, yêu thương” cho học sinh lớp 4...

Biện pháp phát huy phẩm chất “Đoàn kết, yêu thương” cho học sinh lớp 4 trong...

100,000đ

Nâng cao phẩm chất chăm học cho học sinh lớp 4 qua công tác chủ nhiệm

Nâng cao phẩm chất chăm học cho học sinh lớp 4 qua công tác chủ nhiệm. - Biện...

100,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 140

Số lượng thành viên: 13,775