Đề thi lớp 4 giữa học kì I

10/18/2023 12:00:00 AM

Đề thi lớp 4 giữa học kì I

Hướng dẫn soạn tiết đọc thư viện

7/8/2021 12:00:00 AM

Hướng dẫn soạn tiết đọc thư viện

Hướng dẫn tạo trò chơi ô chữ kì diệu

7/6/2021 12:00:00 AM

Hướng dẫn tạo trò chơi ô chữ kì diệu

Hướng dẫn làm trò chơi 5 cánh hoa vui

7/6/2021 12:00:00 AM

Trò chơi 5 cánh hoa vui

Hướng dẫn ra đề thi theo Thông Tư 27 của bộ giáo dục

7/4/2021 12:00:00 AM

Hướng dẫn ra đề thi theo Thông Tư 27 của bộ giáo dục

Hướng dẫn làm biện pháp giáo dục thi giáo viên giỏi các cấp

7/4/2021 12:00:00 AM

Hướng dẫn làm biện pháp giáo dục thi giáo viên giỏi các cấp

Hướng dẫn làm biện pháp giáo dục về công tác chủ nhiệm lớp theo Thông tư 22

7/4/2021 12:00:00 AM

Hướng dẫn làm biện pháp giáo dục về công tác chủ nhiệm lớp theo Thông tư 22

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học

7/4/2021 12:00:00 AM

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 41

Số lượng thành viên: 13,869