Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 23: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 23: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta được soạn...

10,000đ

Bài giảng vượt qua tình thế hiểm nghèo. Lịch sử lớp 5 tuần 12

Bài giảng vượt qua tình thế hiểm nghèo được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng....

Miễn phí

Bài giảng Phan Bội Châu và phong trào Đông Du. Lịch sử lớp 5 tuần 5

Bài giảng Phan Bội Châu và phong trào Đông Du được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 24: Đường Trường Sơn

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 14: Thu - Đông 1947 mồ chôn giặc pháp

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 13: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 11: Ôn tập hơn 80 năm chống Thực dân Pháp...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 9: Cách mạng mùa thu

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 8: Xô viết Nghệ Tĩnh

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Đảng Lịch sử lớp 5 tuần 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 3: cuộc phản công ở kinh thành Huế

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 34

Số lượng thành viên: 13,775