Bài giảng tác phẩm của Sile và tên phát xít

Bài giảng tác phẩm của Sile và tên phát xít

Miễn phí

Bài giảng Tác phẩm của Hit-le và tên phát xít

Bài giảng Tác phẩm của Hit-le và tên phát xít

Miễn phí

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 23: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 23: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta được soạn...

10,000đ

Toán lớp 5 tuần 21: Luyện tập về tính diện tích (tt)

Toán lớp 5 tuần 21: Luyện tập về tính diện tích (tt) được soạn theo phát triển...

10,000đ

Toán lớp 5 tuần 21: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Toán lớp 5 tuần 21: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương được soạn theo phát triển...

10,000đ

Tập đọc lớp 5 tuần 21: Trí dũng song toàn.

Tập đọc lớp 5 tuần 21: Trí dũng song toàn được soạn theo phát triển phẩm chất...

10,000đ

Tập đọc lớp 5 tuần 21: Tiếng rao đêm

Tập đọc lớp 5 tuần 21: Tiếng rao đêm được soạn theo phát triển phẩm chất năng...

10,000đ

LTVC lớp 5 tuần 21: MRVT Công dân

LTVC lớp 5 tuần 21: MRVT Công dân được soạn theo phát triển phẩm chất năng lực...

10,000đ

Bài giảng Toán 5 tuần 20: Luyện tập chung trang 100

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 20: Luyện tập trang 100 được soạn theo phát triển phẩm...

10,000đ

Bài giảng MRVT Trật tự - An ninh tuần 23. LTVC lớp 5

Bài giảng MRVT Trật tự - An ninh tuần 23. LTVC lớp 5 được soạn theo chuẩn kiến...

10,000đ

Bài giảng vượt qua tình thế hiểm nghèo. Lịch sử lớp 5 tuần 12

Bài giảng vượt qua tình thế hiểm nghèo được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng....

Miễn phí

Bài giảng Phan Bội Châu và phong trào Đông Du. Lịch sử lớp 5 tuần 5

Bài giảng Phan Bội Châu và phong trào Đông Du được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ...

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 5 tuần 27: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 27: Thời gian

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 27: Mở rộng vốn từ Truyền thống

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 27: Quãng Đường

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 5 tuần 27: Cây con mọc lên từ hạt

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 27: Tranh làng Hồ

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 25: Cộng số đo thời gian

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Địa lí lớp 5 tuần 24: Châu phi (tt)

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 24: Hộp thư mật

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 23: Chú đi tuần

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 23: Phân xử tài tình

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng tOÁN LỚP 5 TUẦN 22: diện tích xung quanh và diện tích toàn...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 86

Số lượng thành viên: 13,697