Toán lớp 5 tuần 21: Luyện tập về tính diện tích (tt)

Toán lớp 5 tuần 21: Luyện tập về tính diện tích (tt) được soạn theo phát triển...

10,000đ

Toán lớp 5 tuần 21: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Toán lớp 5 tuần 21: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương được soạn theo phát triển...

10,000đ

Bài giảng Toán 5 tuần 20: Luyện tập chung trang 100

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 20: Luyện tập trang 100 được soạn theo phát triển phẩm...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 27: Thời gian

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 27: Quãng Đường

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 25: Cộng số đo thời gian

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng tOÁN LỚP 5 TUẦN 22: diện tích xung quanh và diện tích toàn...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 22: Luyện tập trang 110

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 19: Diện tích hình thang

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 17: Hình tam giác

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 16: giải toán về tỉ số phần trăm (tt) trang...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 16: Giải toán về tỉ số phần trăm (tt)

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 13: Luyện tập chung trang 61

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 12: Nhân một số thập phân với 10, 100,...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 12: nhân một số thập phân với một số thập...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 12: Luyện tập tiết 57

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 11: Nhân một số thập phân với một số tự...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 11: Trừ hai số thập phân

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 10: Tổng nhiều số thập phân

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 10: Cộng hai số thập phân

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 9: Luyện tập

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 9: Viết các số đo diện tích dưới dạng số...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 9: viết các số đo khối lượng dưới dạng số...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 5 tuần 8: viết các số đo độ dài dưới dạng số thập...

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 19

Số lượng thành viên: 13,775