Bài giảng tác phẩm của Sile và tên phát xít

Bài giảng tác phẩm của Sile và tên phát xít

Miễn phí

Bài giảng Tác phẩm của Hit-le và tên phát xít

Bài giảng Tác phẩm của Hit-le và tên phát xít

Miễn phí

Tập đọc lớp 5 tuần 21: Trí dũng song toàn.

Tập đọc lớp 5 tuần 21: Trí dũng song toàn được soạn theo phát triển phẩm chất...

10,000đ

Tập đọc lớp 5 tuần 21: Tiếng rao đêm

Tập đọc lớp 5 tuần 21: Tiếng rao đêm được soạn theo phát triển phẩm chất năng...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 27: Tranh làng Hồ

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 24: Hộp thư mật

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 23: Chú đi tuần

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 23: Phân xử tài tình

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 22: lập làng giữ biển

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 22: Cao Bằng

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 19: Người công dân số 1

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 17: Ngu công xã Trịnh Tường

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 16: Thầy cúng đi bệnh viện

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 16: Thầy thuốc như mẹ hiền

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 15: Buôn chư lênh đón cô giáo

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 13: người gác rừng tí hon

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Mùa thảo quả

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 12: Hành trình của bầy ong

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 11: Chuyện một khu vườn nhỏ

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 9: Cái gì quý nhất

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 9: Đất Cà mau

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 8: Trước cổng trời

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 8: Kì diệu rừng xanh

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 5 tuần 7: Những người bạn tốt

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 39

Số lượng thành viên: 13,869