Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 26: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 22: MRVT Cái đẹp

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 19: chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng môn LTVC lớp 4 tuần 16: Đồ chơi Trò chơi

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 16: Câu Kể

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 15: Đồ chơi trò chơi

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 14: Luyện tập về câu hỏi

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Tập làm văn lớp 4: Trả bài văn kể chuyện

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 13: Ý chí - Nghị lực

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 12: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 11: Bài Tính từ

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 9: Mở rộng vốn từ Ước mơ

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 9: Động từ

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 8: Dấu ngoặc kép

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4, tuần 7: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng môn LTVC lớp 4 tuần 6: Danh từ chung, danh từ riêng

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 35

Số lượng thành viên: 10,372