Bài giảng Nhà Lí dời đô ra Thăng Long. Lịch sử lớp 4 tuần 9

Bài giảng Nhà Lí dời đô ra Thăng Long. Lịch sử lớp 4 tuần 9

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 15: Tiết kiệm nước

Bài giảng Tiết kiệm nước. Môn Khoa học lớp 4 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ...

Miễn phí

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 31: Thành phố Đà Nẵng

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 26: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 25: Khuất phục tên cướp biển

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 25: Thành Phố Cần Thơ

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 25: Phép nhân phân số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 23: Phép cộng phân số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 22: MRVT Cái đẹp

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 22: Chợ tết

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 22: sầu riêng

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 22: Luyện tập trang 120

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 22 so sánh hai phân số cùng mẫu

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 22: Hoạt động sản xuất của người dân ĐBNB

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 21: luyện tập trang 114

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 21: Thành phố Hồ Chí Minh

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Lịch sử lớp 4 tuần 20: Trống đồng Đông Sơn

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Địa lí lớp 4 tuần 20: Đồng bằng Nam bộ

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 20 không khí bị ô nhiễm

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 19: Hình bình hành

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 19: Bốn Anh Tài

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 4 tuần 19: chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Đạo đức lớp 4 tuần 19: Kính trọng người lao động

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 17: Rất nhiều mặt trăng

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 89

Số lượng thành viên: 9,832