Bài giảng Toán lớp 4 tuần 25: Phép nhân phân số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 23: Phép cộng phân số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 22: Luyện tập trang 120

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 22 so sánh hai phân số cùng mẫu

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 21: luyện tập trang 114

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 19: Hình bình hành

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 15: Chia cho số có hai chữ số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 15: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 14: Chia một số cho một tích

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 14: chia một tổng cho một số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán 4 tuần 13: Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 13: Nhân với số có ba chữ số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 12: Nhân với số có hai chữ số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán 4 tuần 11: nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán 4 tuần 10: Nhân với số có một chữ số

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán 4 tuần 10: Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán 4 tuần 9: Vẽ hai đường thẳng song song

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán 4 tuần 8: Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán 4 tuần 8: Tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu của hai số...

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán 4 tuần 8: Hai đường thẳng song song

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Toán 4 tuần 7: Tính chất kết hợp của phép cộng

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Toán 4 tuần 7: Tính chất giao hoán của phép cộng

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 17

Số lượng thành viên: 10,459