Biện pháp tích hợp trò chơi tương tác trong các tiết tăng cường môn Toán lớp 1

Biện pháp tích hợp trò chơi tương tác trong các tiết tăng cường môn Toán lớp 1 là một biện pháp giúp giáo viên làm đề tài dự thi giáo viên giỏi cấp trường hoặc làm tư liệu nghiên cứu để làm mới giải pháp dự thi cấp huyện cấp tỉnh. Đề tài này không thể thi cấp huyện trược tiếp vì đã có nhiều giáo viên lấy.