Biện pháp Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực để phát triển kĩ năng nghe–nói cho học sinh lớp 1

Biện pháp Vận dụng một số PP dạy học tích cực để phát triển kĩ năng nghe–nói cho học sinh lớp 1 là một biện pháp giúp giáo viên làm đề tài dự thi giáo viên giỏi cấp trường hoặc làm tư liệu nghiên cứu để làm mới giải pháp dự thi cấp huyện cấp tỉnh. Đề tài này không thể thi cấp huyện trược tiếp vì đã có nhiều giáo viên lấy.