000435 - Tài liệu khác - Lớp 4

Hà Thị Trang - 29/06/2023 08:06:35

Video dạy mẫu môn Mĩ thuật lớp 4 sách Kết Nối

https://drive.google.com/file/d/1l0HoxRjUr9zXK1G9DHNAaY93QwbjqhSv/view?usp=sharing

Thống kê truy cập

Đang online: 42

Số lượng thành viên: 13,869

Câu hỏi khác:

000434 - Tài liệu khác - Lớp 4 - 0 câu trả lời

Hà Thị Trang - 29/06/2023 08:05:43

Video dạy mẫu môn Âm nhạc lớp 4 sách Kết Nối https://drive.google.com/file/d/15HKjmdvuxf2S9ARKqL44qfwCJj_Nh-2k/view?usp=sharing

000423 - Tài liệu khác - Tài liệu khác - 0 câu trả lời

Hà Thị Trang - 28/06/2023 21:28:12

Luyện viết chữ hoa cỡ nhỏ https://drive.google.com/file/d/1ltR6G16MH0bE_xlFDFBCTzhU8918JC10/view?usp=sharing

000421 - Tài liệu khác - Lớp 1 - 0 câu trả lời

Hà Thị Trang - 28/06/2023 09:55:06

Ôn hè lớp 2 lên lớp 3 Toán - Tiếng Việt https://drive.google.com/drive/folders/1orfdDOK2fYNffA7FpO02ZKf2tI92OC2K?usp=sharing

000417 - Tài liệu khác - Tài liệu khác - 0 câu trả lời

Hà Thị Trang - 27/06/2023 09:41:15

Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân http://Mẫu báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân