Một số phương pháp gây hứng thú trong dạy học Lịch sử ở cấp THCS

Một số phương pháp gây hứng thú trong dạy học Lịch sử ở cấp THCS

Miễn phí

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lí ở trường THCS vùng khó khăn

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lí ở trường THCS vùng khó khăn

Miễn phí

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh

Miễn phí

Một số kinh nghiệm khi soạn bài giảng Ealearning bằng Lacture Maker

Một số kinh nghiệm khi soạn bài giảng Ealearning bằng Lacture Maker

Miễn phí

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp giáo dục...

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tích hợp giáo dục môi trường...

Miễn phí

Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9 bậc THCS

Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn 9 bậc THCS

Miễn phí

Dạy học tiết Tập làm thơ trong phân môn Tập làm văn - Ngữ văn THCS

Dạy học tiết Tập làm thơ trong phân môn Tập làm văn - Ngữ văn THCS

Miễn phí

Một hướng tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh môn ngữ văn...

Một hướng tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh môn ngữ văn bậc 6

Miễn phí

Phương pháp củng cố bài học và thiết lập kiến thức bài mới bằng sơ đồ...

Phương pháp củng cố bài học và thiết lập kiến thức bài mới bằng sơ đồ kiến thức

Miễn phí

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào quá trình dạy học môn GDCD lớp...

Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào quá trình dạy học môn GDCD lớp 6

Miễn phí

Cách thiết kế và sử dụng bài tập môn lịch sử ở trường THCS

Cách thiết kế và sử dụng bài tập môn lịch sử ở trường THCS

Miễn phí