Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định...

Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định hướng...

100,000đ

Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục...

Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục mới thuộc...

100,000đ

Một số biện pháp xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn cho các...

Một số biện pháp xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn cho các em lớp 1...

100,000đ

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông...

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông qua môn...

100,000đ

Biện pháp: "Tích hợp trò chơi giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ...

Tích hợp trò chơi giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ trong tiết ôn tập...

100,000đ

Biện pháp “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một trong môn Tiếng việt,...

Biện pháp “Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một trong môn Tiếng việt, bộ sách...

100,000đ

Biện pháp “Lồng ghép một số trò chơi trong môn Toán nhằm phát triển...

Biện pháp “Lồng ghép một số trò chơi trong môn Toán nhằm phát triển phẩm chất...

100,000đ

Biện pháp “Tích hợp một số trò chơi nhỏ giúp học sinh lớp Một ghi nhớ...

Biện pháp “Tích hợp một số trò chơi nhỏ giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ...

100,000đ

Biện pháp: “Vận dụng một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát...

Biện pháp “Vận dụng một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát triển phẩm...

100,000đ

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc...

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp...

100,000đ

Biện pháp “Thiết kế trò chơi tương tác trong bài dạy Powepoint để dạy...

Biện pháp “Thiết kế trò chơi tương tác trong bài dạy Powepoint để dạy học theo...

100,000đ

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 phát âm đúng cho học sinh lớp 1...

Biện pháp: "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 phát âm đúng cho học sinh lớp 1...

100,000đ

Biện pháp “Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện...

Biện pháp “Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục...

100,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 51

Số lượng thành viên: 6,059