LTVC lớp 5 tuần 21: MRVT Công dân

LTVC lớp 5 tuần 21: MRVT Công dân được soạn theo phát triển phẩm chất năng lực...

10,000đ

Bài giảng MRVT Trật tự - An ninh tuần 23. LTVC lớp 5

Bài giảng MRVT Trật tự - An ninh tuần 23. LTVC lớp 5 được soạn theo chuẩn kiến...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 27: Mở rộng vốn từ Truyền thống

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Tập làm văn lớp 5 tuần 15: luyện tập tả người

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Chính tả lớp 5 tuần 14: Chuỗi Ngọc Lam

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 13: MRVT Bảo vệ môi trường

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 8: MRVT Thiên nhiên

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 7: Từ nhiều nghĩa

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 6: MRVT Hữu nghị-Hợp tác

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 26

Số lượng thành viên: 13,775