Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 15: Tiết kiệm nước

Bài giảng Tiết kiệm nước. Môn Khoa học lớp 4 được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ...

Miễn phí

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 20 không khí bị ô nhiễm

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 14: Bảo vệ nguồn nước

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

Miễn phí

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 13: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 12: nước cần cho sự sống

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 11: Ba thể của nước

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 10: Nước có những tính chất gì?

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 9: Phòng tránh tai nạn đuối nước

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 8: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Bài giảng Khoa học lớp 4 tuần 7: Phòng bệnh béo phì

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 50

Số lượng thành viên: 10,459