Bài giảng toán 3: Các số có năm chữ số (TT)

Bài giảng toán 3: Các số có năm chữ số (TT) được soạn theo chương trình sách...

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 19: Các số có 4 chữ số

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 14: Bảng chia 9

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Toán 3 tuần 12: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 12: bảng chia 8

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 3 tuần 8: bảng nhân 8

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Toán 3 tuần 10: Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Góc vuông, góc không vuông

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Luyện tập

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 8: Giảm đi một số lần

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 3 tuần 7: Bảng chia 7

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn toán lớp 3: Bảng nhân 7

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng toán 3 tuần 6: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

Bài giảng toán 3 tuần 6: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số được soạn...

10,000đ

Bài giảng Toán 3 tuần 5: Bảng chia 6

Bài giảng Toán 3 tuần 5: Bảng nhân 6 được soạn theo chương trình sách giáo khoa...

10,000đ

Bài giảng Toán 3 tuần 4: Bảng nhân 6

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 4: Bảng nhân 6 được soạn theo chương trình sách...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 308

Số lượng thành viên: 9,832