Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 17: Anh Đom Đóm

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 16: Về quê ngoại

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 14: Người liên lạc nhỏ

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 10: Giọng quê hương

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng tập đọc lớp 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 7: Trận bóng dưới lòng đường

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 6: Trận bóng dưới lòng đường được soạn theo...

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 82

Số lượng thành viên: 9,832