Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 29: MRVT Thể thao. Dấu phẩy

Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 29: MRVT Thể thao. Dấu phẩy được soạn theo chuẩn kiến...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 28. Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời...

Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 28. Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để...

10,000đ

Bài giảng Luyện từ và Câu lớp 3 tuần 21. Nhân hóa

Bài giảng LTVC lớp 3: Nhân hóa - cách đặt câu hỏi ở đâu? được soạn theo chuẩn...

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 13. MRVT địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm...

Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 13. Mở rộng vốn từ địa phương. Dấu chấm hỏi dấu chấm...

10,000đ

Bài giảng toán 3: Các số có năm chữ số (TT)

Bài giảng toán 3: Các số có năm chữ số (TT) được soạn theo chương trình sách...

10,000đ

Bài giảng TNXH lớp 3 tuần 27: Bài chim

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 19: Các số có 4 chữ số

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng TNXH lớp 3 tuần 19: vệ sinh môi trường (tt)

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 17: Anh Đom Đóm

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Tập đọc lớp 3 tuần 16: Về quê ngoại

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 15: MRVT các dân tộc

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 14: Người liên lạc nhỏ

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 14: Bảng chia 9

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng TNXH lớp 3 tuần 12: Một số hoạt động ở trường

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Toán 3 tuần 12: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 12: bảng chia 8

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Toán lớp 3 tuần 8: bảng nhân 8

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

bài giảng Tập đọc lớp 3 tuần 10: Giọng quê hương

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng Toán 3 tuần 10: Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Góc vuông, góc không vuông

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 9: Luyện tập

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng tập đọc lớp 3 tuần 8: Các em nhỏ và cụ già

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Bài giảng môn Toán lớp 3 tuần 8: Giảm đi một số lần

Bài giảng được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh....

10,000đ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Đang online: 67

Số lượng thành viên: 9,832