Vận dụng linh hoạt một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, bộ sách Cánh diều

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Vận dụng linh hoạt một số trò chơi trong môn Toán lớp 1 nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, bộ sách Cánh diều - Biện pháp có độ dài 7 trang, có bản thuyết trình minh hoạ kèm theo

Giá: 100,000