Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 qua một số trò chơi khởi động. Bộ sách kết nối

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Giáo dục kiến thức liên môn trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 2 qua một số trò chơi khởi động. Bộ sách kết nối - Biện pháp có độ dài 12 trang, có bản thuyết trình minh hoạ kèm theo

Giá: 100,000