Tăng cường kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số trò chơi ứng dụng sau bài học môn Tiếng Việt, bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Tăng cường kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số trò chơi ứng dụng sau bài học môn Tiếng Việt, bộ sách Cùng học để phát triển năng lực - Biện pháp có độ dài 12 trang, có bản thuyết trình minh hoạ kèm theo

Giá: 100,000