Rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 5

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh lớp 5 Biện pháp có độ dài 9 trang và có bản thuyết trình ppt kèm theo

Giá: 100,000