Phát huy tinh thần tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Tiếng Việt trực tuyến ở lớp 1

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Phát huy tinh thần tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Tiếng Việt trực tuyến ở lớp 1. - Biện pháp có độ dài 10 trang, có bản thuyết trình minh hoạ kèm theo.

Giá: 100,000