Nâng cao tinh thần chăm chỉ học tập cho học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Nâng cao tinh thần chăm chỉ học tập cho học sinh qua công tác chủ nhiệm lớp. Bản Word có độ dài 7 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000