Nâng cao phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh lớp 5 qua công tác chủ nhiệm

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Nâng cao phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh lớp 5 qua công tác chủ nhiệm. - Biện pháp có độ dài 10 trang, có bản thuyết trình ppt kèm theo

Giá: 100,000