Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục mới thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 qua một số biện pháp giáo dục mới thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bản Word có độ dài 9 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000