Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho hs lớp 4

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Một số biện pháp rèn kĩ năng quan sát trong viết văn miêu tả theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực cho hs lớp 4 - Biện pháp này có độ dài 9 trang và không có bản thuyết trình ppt

Giá: 100,000