Một số biện pháp phát huy phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh lớp 5 qua công tác chủ nhiệm

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Một số biện pháp phát huy phẩm chất chăm học, chăm làm cho học sinh lớp 5 qua công tác chủ nhiệm. - Biện pháp có độ dài 12 trang, có bản thuyết trình minh hoạ kèm theo

Giá: 100,000