Một số biện pháp lồng ghép kể chuyện cổ tích để giúp học sinh lớp một tự giác ngủ trưa trong trường bán trú

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp chủ nhiệm

Một số biện pháp lồng ghép kể chuyện cổ tích để giúp học sinh lớp một tự giác ngủ trưa trong trường bán trú. Bản Word có độ dài 6 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000