Duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực tuyến ở lớp 1. Bộ sách Chân trời sáng tạo

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực tuyến ở lớp 1. Bộ sách Chân trời sáng tạo. - Biện pháp có độ dài 10 trang, có bản thuyết trình minh hoạ kèm theo

Giá: 100,000