Duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực tuyến ở lớp 1. Bộ sách kết nói với tri thức

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Duy trì sự tập trung và hứng thú học tập trong tiết học Toán trực tuyến ở lớp 1. Bộ sách kết nói với tri thức. - Biện pháp có độ dài 10 trang, có bản thuyết trình ppt kèm theo

Giá: 100,000