Biện pháp: "Tích hợp trò chơi giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ trong tiết ôn tập cuối tuần môn Tiếng việt. Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực"

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Tích hợp trò chơi giúp học sinh lớp Một ghi nhớ các từ ngữ trong tiết ôn tập cuối tuần môn Tiếng việt. Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực. Bản Word có độ dài 8 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000