Biện pháp: "Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông qua môn HĐTN bộ sách cùng học để phát triển năng lực"

Danh mục: Biện pháp giáo dục

Loại tài liệu: Biện pháp giáo dục

Biện pháp: "Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng sống cho HS lớp 1 thông qua môn HĐTN bộ sách cùng học để phát triển năng lực". Bản Word có độ dài 7 trang. Có bản thuyết trình ppt kèm theo.

Giá: 100,000