Bài giảng Tập đọc lớp 4 tuần 22: Chợ tết

Danh mục: Bài giảng lớp 4

Loại tài liệu: Tập đọc lớp 4

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp dạy học. Có trò chơi tương tác, hấp dẫn gây hứng thú cho các em.

Giá: 10,000