Bài giảng môn Tiếng Việt 23: Tt ia Sách Kết nối tri thức (Tiết 1)

Danh mục: Bài giảng lớp 1

Loại tài liệu: Môn Tiếng Việt sách Kết nối

Bài giảng môn Tiếng Việt 23: Tt ia Sách Kết nối tri thức (Tiết 1) được soạn theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Bài giảng này dành cho giáo viên dạy chuyên đề hoặc thi giáo viên dạy giỏi các cấp

Giá: 10,000