Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 28. Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Danh mục: Bài giảng lớp 3

Loại tài liệu: LTVC lớp 3

Bài giảng LTVC lớp 3 tuần 28. Nhân hóa - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? được soạn theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Có trò chơi tương tác thu hút học sinh

Giá: 10,000