Bài giảng Lịch Sử lớp 4 tuần 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo

Danh mục: Bài giảng lớp 4

Loại tài liệu: Lịch sử lớp 4

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp dạy học. Có trò chơi tương tác, hấp dẫn gây hứng thú cho các em.

Giá: 20,000