Bài giảng Lịch sử lớp 4 tuần 6: Khởi nghĩa hai bà Trưng (năm 40)

Danh mục: Bài giảng lớp 4

Loại tài liệu: Lịch sử lớp 4

Bài giảng lớp 4 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp dạy học. Có trò chơi tương tác, hấp dẫn gây hứng thú cho các em.

Giá: 20,000