Bài giảng Khoa học lớp 5 tuần 27: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

Danh mục: Bài giảng lớp 5

Loại tài liệu: Khoa học lớp 5

Bài giảng lớp 5 được soạn chi tiết theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Sử dụng linh hoạt nhiều phương pháp dạy học. Có trò chơi tương tác, hấp dẫn gây hứng thú cho các em.

Giá: 10,000