Sáng 24/9: Hơn 1.000 ca COVID-19 nặng đang thở máy và ECMO

Cập nhật lúc: 24/09/2021 463