Sáng 14/9: Gần 1.100 ca COVID-19 nặng đang thở máy và ECMO

Cập nhật lúc: 14/09/2021 355