Nhà máy Miwon Phú Thọ xảy ra sự cố, ít nhất 4 người tử vong

Cập nhật lúc: 19/07/2022 132