LTVC Bài 8. Luyện tập về từ ghép và từ láy

LTVC Bài 8. Luyện tập về từ ghép và từ láy

Tham gia lớp học

Tập đọc bài 3: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (TT)

Tập đọc bài 3: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (TT)

Tham gia lớp học

LTVC bài 2: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

LTVC bài 2: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Tham gia lớp học