Dùng dao đâm cán bộ ở chốt kiểm soát dịch vì không được đi qua

Cập nhật lúc: 15/09/2021 433