Cháy ở cây xăng lúc xe bồn đang tiếp nhiên liệu ở Gò Vấp

Cập nhật lúc: 19/05/2022 127