Bão số 8 giật cấp 14, cách Hà Tĩnh - Thanh Hóa 540 - 600km

Cập nhật lúc: 13/10/2021 522