Bão Kompasu vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8, mưa lớn diện rộng

Cập nhật lúc: 12/10/2021 511