Bão Côn Sơn bắt đầu quần thảo đất liền, mưa đỉnh điểm từ đêm nay

Cập nhật lúc: 11/09/2021 716